Om Oss

GS Revisjon tilbyr revisjons- og konsulent¬tjenester på et høyt faglig nivå innenfor våre fagområder til næringslivet i Østfold. Vår strategi er å tilby revisjons- og konsulenttjenester på et høyt faglig nivå innenfor våre fagområder til næringslivet på Østlandet. Kundemassen er variert og spenner over en rekke bransjer. Vi har flest revisjonskunder innenfor segmentet små- og mellomstore virksomheter

Revisjon gir deg

  • Tillit hos kunder, leverandører, samarbeidspartnere, långivere og andre som du er avhengig av.
  • Ryddighet i foretaket og økt kvalitet i regnskapsføringen.
  • Kvalitetssikring av skatte- og avgifts rapporteringen.
  • En kvalifisert ressursperson som kan utarbeide årsregnskap og ligningspapirer.
  • Liten risiko for at eiere og ledelse får ubehagelige overraskelser.
  • Kontroll med at selskapet følger regler som har betydning for å beholde offentlige godkjenninger.
  • Enkel tilgang til en kompetent sparringspartner som kjenner virksomheten.

Vennligst klikk på knappen for å ringe