GS Revisjon tilbyr revisjons- og konsulent¬tjenester på et høyt faglig nivå innenfor våre fagområder til næringslivet i Østfold. Vår strategi er å tilby revisjons- og konsulenttjenester på et høyt faglig nivå innenfor våre fagområder til næringslivet på Østlandet. Kundemassen er variert og spenner over en rekke bransjer. Vi har flest revisjonskunder innenfor segmentet små- og mellomstore virksomheter